МИТНИЙ БРОКЕР – це підприємство або організація, що надає послуги, по декларуванню товарів і транспортних засобів, які переміщуються через митний кордон України. Діяльність митного брокера регламентована главою 59 Митного кодексу України.

Згідно законодавства, митний брокер може здійснювати свою діяльність у будь-якому митному органі України, будь-то Київ, Одеса, Харків або Дніпропетровськ. Наше підприємство надає ПОСЛУГИ МИТНОГО БРОКЕРА В ЗОНІ ДІЯЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ МИТНИЦІ.

Взаємовідносини брокера з юридичною або фізичною особою, яку він представляє, визначаються договором доручення. Декларування вантажів брокером здійснюється шляхом заявлення у встановленій формі точних відомостей про товари та транспортні засоби, мету їх переміщення через кордон України, а також інших відомостей, необхідних для здійснення їх митного оформлення.

ВИХОДЯЧИ З ВИКЛАДЕНОГО ВИЩЕ МОЖНА ВИДІЛИТИ НАСТУПНІ ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ МИТНОГО БРОКЕРА:
Митний брокер на догляді
забезпечує декларування товарів митному органу;
надає документи, необхідні для здійснення митного оформлення та контролю, у тому числі митну декларацію;
пред’являє товари митному органу;
митний брокер присутній на всіх етапах митного оформлення товару, а також сприяє працівникам митниці в проведенні такого оформлення, присутність митного брокера під час огляду вантажу є обов’язковою;
при необхідності, за дорученням замовника, провадить сплату всіх митних платежів і зборів;
надає замовникові всю необхідну інформацію, що стосується вимог законодавства щодо його товарів;
використовує інформацію, отриману від особи, яку він представляє в процесі здійснення митних процедур, винятково для цілей таких процедур.

В СВОЮ ЧЕРГУ, МИТНИЙ БРОКЕР МАЄ ПРАВО:
вимагати надання достовірних та точних відомостей і документів, що стосуються переміщення через митний кордон декларованих товарів, а також інформації, необхідної для їх митного оформлення;
діяти за власним розсудом, але в інтересах замовника, якщо останнім не повністю надані відомості, необхідні для оформлення товару відповідно до законодавства України;
відмовитися від декларування товару у випадку неповного надання замовником документів, а також при виявленні факту здійснення замовником протиправних дій.